Notice & Takedown Formulier

NTD-formulier

Notice & Takedown Formulier

Door het Notice & Takedown formulier in te vullen en naar ons te versturen kunt een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen reactiewerkdag behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur. Indien het gaat om een spoedgeval zullen wij de klacht binnen 4 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren  worden in behandeling genomen.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Vul de volgende gegevens in:

Achternaam, voornaam:

Adres:

Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Indien van toepassing, naam van bedrijf of instantie:

Website waar klacht betrekking op heeft:

Bent u een:

O Een gebruiker van een door ons gehoste website

O Ouder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website

O Een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website

O Een rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website

O Anders, namelijk:

Bewijs:

Lever bij uw klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals.

– URL

– Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd

– Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser

– Screenshot

 

Wat is de eis?

O Weghalen/blokkeren van het materiaal

O Afgifte NAW gegevens websitehouder

O Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de Website

O Anders, namelijk:

 

Wat is de grond van de klacht:

O Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder

O Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating

O Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder

O Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)

O Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie

O Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst

O Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)

O Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming;

O Anders, namelijk:

Toelichting op de melding (vrije tekst):

 

 

Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:

Verklaart u dat u rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.

Is geprobeerd de website zelf te benaderen?

Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen ?

 

Is er sprake van een spoedmelding:

Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij u. Wij beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.

Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

Ook moet de volgende verklaring aangekruist worden:

O Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.